perfume

ทำให้ "ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคและดับกลิ่นที่ดีเยี่ยม" และ "กลิ่นหอมละมุนของสบู่" เป็นจริงขึ้นมาทั้งสองสิ่ง

มีประสิทธิผลในการดับกลิ่นถึงประมาณ 1.5 เท่า*เมื่อเทียบกับสเปรย์ดับกลิ่นที่ใช้ตามบ้านทั่วไป ๆ อีกทั้งยังดับกลิ่นได้อย่างรวดเร็ว แม้จะใช้ในที่ที่มีกลิ่นเหม็นก็รู้สึกถึงประสิทธิผลได้ในทันที(* ประสิทธิผลในการดับกลิ่นเมื่อเทียบกับสเปรย์ดับกลิ่นที่ใช้ตามบ้านทั่วไป ๆ ต่อกลิ่นบุหรี่ (กลุ่มแอลดีไฮด์))

พัฒนาร่วมกันกับผลิตภัณฑ์ระดับโปรที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพในการดับกลิ่นที่ยอดเยี่ยม

เป็นสินค้าที่เกิดจากการร่วมมือกับ "Seisuika (เซซุยกะ)" ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นที่ได้รับการสนับสนุนแม้แต่ในอุตสาหกรรมโรงแรม

Fabric Spray

Aroma Water

西池英里子院長

พัฒนาร่วมกันกับแพทย์ผิวหนังด้านความงาม!
สินค้า L'air De SAVON UV Care นั้นเป็นสินค้าที่ได้รับเครื่องหมาย AMP B&H (AMP Beauty & Healthcare) ซึ่งมาจากการพัฒนาร่วมกันกับคุณนิชิอิเคะ เอริโกะ ผู้อำนวยการ Clinic Le GINZA ที่ได้บรรยายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ UV โดยเครื่องหมาย AMP B&H นั้น เป็นเครื่องหมายรับรองจากบริษัท Medicis ที่รับรองสินค้าที่ผ่านการควบคุมดูแลภายใต้การสำรวจความคิดเห็นและแบบสอบถามซึ่งมีแพทย์ คำแนะนำ ความคิดเห็นโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามและการดูแลสุขภาพเป็นกลุ่มเป้าหมาย