BRAND MESSAGE

Passport to love, passport to happiness.

PASSPORT สู่ความรัก PASSPORT สู่ความสุข
ฉีดกลิ่นหอมของ LOVE PASSPORT เมื่อไหร่ จะทำให้ตัวคุณและคนรอบข้างเกิดความรู้สึกตื่นเต้นจนก่อกำเนิดความ LOVE
(ความรัก) และนำพาความ LOVE มาให้
นี่คือกลิ่นหอมที่จะทำให้เกิดความสุขใจที่ว่านี้

PRODUCTS

Romeo&Juliet

Romeo&Juliet

VIEW MORE
Perfume Stick

Perfume Stick

VIEW MORE

TWITTER